Partner: Logo KobietaXL.pl

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny – ośrodek pomocy społecznej z miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby. Co ważne, można pobierać tylko jedno z tych dwóch świadczeń. – Nie wszyscy o tym pamiętają. To rodzi komplikacje, gdy ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny osobie, która pobiera już zasiłek pielęgnacyjny. W takiej sytuacji ta osoba powinna jak najszybciej poinformować swój ośrodek pomocy społecznej o przyznaniu dodatku z ZUS – przypomina zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie Marta Strus. Jeśli tego nie zrobi, może dojść do sytuacji, że dostanie naraz dwa świadczenia. Po odkryciu nieprawidłowości nadplanowy zasiłek pielęgnacyjny trzeba będzie zwrócić. Kwota zostanie potrącona z renty lub emerytury i przekazana instytucji, która wypłaciła nienależny zasiłek.

Aktualnie prawie 110 tysięcy emerytów i rencistów w województwie lubelskim pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Dodatek dostaje każdy emeryt i rencista, który skończył 75 lat. Osoby młodsze mogą go otrzymać, jeśli mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (bo wymagają opieki drugiej osoby w codziennych czynnościach).

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacają natomiast ośrodki pomocy społecznej. Zasiłek przysługuje każdemu, kto skończył 75 lat, a także osobom, które mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Tagi:

ZUS ,  prawo ,  przepisy ,  zasiłek , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót