Partner: Logo KobietaXL.pl

Znamy już tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Od 1 marca wszystkie świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 0,24%.

Osoba, której łączne świadczenie za luty nie przekracza 2000 zł brutto, dostanie również jednorazowy dodatek. Im niższa emerytura lub renta, tym wyższy dodatek. Na przykład osoba, której świadczenie nie przekracza 900 zł brutto, dostanie 400 zł. Jeśli natomiast emeryt otrzymuje powyżej 1500 zł, ale nie więcej niż 2000 zł, to dodatek wyniesie 50 zł.

wysokość pobieranego świadczenia wraz z wszystkimi przysługującymi dodatkami, np. wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym (brutto)

wysokość jednorazowego dodatku (netto)

do 900 zł

400 zł

powyżej 900 zł i do 1100 zł

300 zł

powyżej 1100 zł i do 1500 zł

200 zł

powyżej 1500 zł i do 2000 zł

50 zł

 

Na dodatek mogą liczyć osoby pobierające emerytury, świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz różnego rodzaju renty: z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, szkoleniowe i socjalne.

By otrzymać jednorazowy dodatek, nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS wypłaci go razem z marcową emeryturą lub rentą.

Tagi:

ZUS ,  emerytura ,  renta ,  dodatki ,  rewaloryzacja , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót