Partner: Logo KobietaXL.pl
Podobne artykuły:

Są dodatkowe środki finansowe w kwocie ok. 7 mln zł na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasto Lublin” PO WER 2014-2020.

Do udziału w 6 miesięcznym stażu będą kierowane osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w MUP w Lublinie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. W ramach projektu wsparciem w formie staży objętych zostanie 893 osoby. Po zakończonym stażu pracodawca powinien zatrudnić uczestnika projektu na podstawie umowy o pracę lub zlecenie na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, a wartość umowy powinna być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Aktualnie stypendium stażowe wynosi: 997,40 zł brutto.

Staże cieszą się co roku największym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców jak i osób bezrobotnych, dlatego staramy się kierować możliwie najwięcej środków na tę formę wsparcia.

Od stycznia 2015 r. do MUP w Lublinie wpłynęło 562 wnioski od pracodawców o organizację stażu na 846 miejsc stażowych.

 

Tagi:

MUP Lublin ,  praca , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz