Partner: Logo KobietaXL.pl

1. Ze wszys­tkich fiz­jo­logicznych sub­stan­cji niep­raw­dzi­wa w teat­rze jest tyl­ko krew. - Sławomir Mrożek

2. Teatr to opętane miejsce, a nie rozkoszna kraina marzeń. - Iris Murdoch

3. Świat jest teat­rem, ak­to­rami ludzie, którzy ko­lej­no wchodzą i znikają. - William Shakespeare 

4. Film uczyni cię sławnym, telewizja bogatym, a teatr prawdziwym aktorem. - Terrence Mann

5. Aktorstwo to nic innego jak umiejętność zapamiętywania w sobie pewnych stanów nerwowych i odtwarzania ich na zawołanie. - Jerzy Stuhr

6. Teatr jest praniem sumienia. - Sławomir Mrożek 

7. Prawdziwy, żywy teatr z widownią, jest czymś najistotniejszym dla aktora. Dla kogoś teatr może być trudny, a film łatwy i na odwrót. Ale myślę, że teatr pozostaje, co wynika choćby z tradycji, tym miejscem, które aktora weryfikuje. Może określić go, zdefiniować, nadać mu szlify. - Piotr Fronczewski

8. Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. - Novalis

9. Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk, bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia, złożone­go z uda­wania, zręczności i błazeństw. - Aleksander Świętochowski

10. Jedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bez płace­nia ce­ny za nie. - Robert De Niro

11. Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. - Friedrich Schiller

12. Lubię scenę. Jest o tyle prawdziwsza od życia. - Oscar Wilde

13.  Z życiem, jak ze sztuką w teatrze: ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana. - Seneka Młodszy

14. W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą. - Daniel Olbrychski

15. Bez szminki aktorzy stają się mało rozgarniętymi dziećmi. - Alfred Hitchcock

16. Aktorstwo to doświadczenie, z czymś słodkim w tle. - Humphrey Bogart

17. Widziałem wiel­kich ak­torów grających sa­mych siebie. Wte­dy uj­rzałem, jak by­liby ma­li, gdy­by nie by­li ta­cy wielcy. - Stanisław Jerzy Lec

18. Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają. - Czesław Miłosz

19. Film to lipa, tam nawet amator może zagrać, jak jest dobry reżyser. Zagrać 200 przedstawień na scenie tak samo – to jest profesjonalizm. - Jerzy Turek

20. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra! - Edward Stachura

 

KKR

Tagi:

społeczeństwo ,  teatr ,  cytaty ,  międzynarodowy dzień teatru ,  aktorzy ,  scena ,  spektakl , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz