Partner: Logo KobietaXL.pl
Podobne artykuły:

Rekrutacja na szkolenia rozpoczęła się 2 lutego 2015 r i potrwa do 21 lutego 2015 r.

Oferta szkoleń skierowana jest do:

-  przedsiębiorców,

- przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów (sędziów, radców prawnych, adwokatów, pełnomocników firm, pracowników zatrudnionych w firmach zajmujących się obsługa prawną)

- pracowników administracji publicznej.

Prowadzącym szkolenia jest dr Marcin Asłanowicz z kancelarii Baker & McKenzie, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym. Dr Marcin Asłanowicz specjalizuje się w postępowaniach cywilnych, prawie cywilnym oraz prawie handlowym. Od maja 2007 roku kieruje Działem Procesowym w Kancelarii Baker & McKenzie. Wspólnie z dr Andrzejem Tynelem wielokrotnie rozwiązywali pomyślnie dla swoich Klientów spory zarówno w drodze negocjacji, ugody, czy w postępowaniu sądowym bądź arbitrażowym.

Szkolenia jednodniowe odbędą się 4 marca w Lublinie i 16 kwietnia w Rzeszowie. Oczywiście po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Centrum Arbitrażu i Mediacji oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu. Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych. Ponadto stworzenie i umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z opracowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, mechanizmów w zakresie zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji spornych, tak aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia sporów lub wyeliminować negatywne skutki ich wystąpienia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: http://www.kul.pl/kursy-doksztalcajace,13711.html

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Powrót