Partner: Logo KobietaXL.pl
Podobne artykuły:

Coraz więcej osób udostępnia na Facebooku komunikat następującej treści:

 

Abonenci TV
- dobrowolni darczyńcy!

Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać kodeks spółek prawa handlowego, który stanowi, że abonament, jako forma rozliczenia finansowego, jest możliwy, jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska S.A., jedynie na podstawie takiej umowy, może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie zobowiązania. TVP jest innym podmiotem gospodarczym, niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów, zawrzeć, gdyż, jako spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP S.A. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP, która była w PRL-u firmą państwową, działającą na zupełnie innych zasadach. Krociowe wynagrodzenia w TVP SA były możliwe dlatego, że w spółkach prawa handlowego żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy. Tu popełniono błąd. Ci, którzy płacą datki na TVP SA, robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy i nie orientują się, że nie muszą tego robić.

 

Konsultowaliśmy sprawę z prawnikami. Ich zdaniem jest to nieprawda, bo obowiązek płacenia abonamentu nie wynika z kodeksu prawa handlowego, ale z ustawy o radiofonii i telewizji i żadna umowa nie ma tu nic do rzeczy. Przypominamy, że niestety, za niepłacenie abonamentu czeka nas kara:

W przypadku posiadania odbiornika radiowego, kara od 2015 roku wynosi 195 zł, a za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny 645 zł od 2015 roku.

 

Obecne opłaty miesięczne to 5,90 zł za radio i 19,30 zł za radio i telewizję

 

 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Powrót