Reklama

Powszechny charakter zjawiska przywództwa, jego znaczenie w życiu społecznym i kulturowym sprawiają, że podejmuje się  tematykę oraz istotę przywództwa na wielu płaszczyznach prowadzonej debaty publicznej. Max Weber dokonał podziału przywództwa na tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. Od tego czasu naukowcy, jak i sami liderzy pomnożyli typy i rodzaje przywódców. Myśląc o liderze, mamy na myśli asocjacje związane z przywództwem politycznym, naukowym, moralnym, wojskowym, narodowym, duchowym, partyjnym, środowiskowym, a nawet przywództwem w odniesieniu do grup zawodowych. Większość kryteriów różnicowania struktur społecznych może być zarazem kryteriami wyodrębniania typów przywódców. Fakt ten świadczy o ogromnej uniwersalności kategorii „przywództwo” lub „leadership”.

 

Każdy, kto zarządza własną firmą lub ma kompetencje zarządcze w organizacji, ma poczucie, że prowadzony biznes w znacznej mierze spoczywa na jego czy jej barkach.

Jakiż jest to już ogromny bagaż odpowiedzialności. Dlatego też w ramach prowadzonego biznesu lub sprawowanej funkcji zarządczej w organizacji, poświęcamy wiele czasu produktowi lub usłudze, nad którym / którą pracujemy, poświęcamy wiele uwagi klientom, dbamy o odpowiedni dobór osób do zespołu, szczególnie zwracamy uwagę na to, jakie mają wyniki, niekoniecznie dbając o ich rozwój zawodowy w organizacji. Spędzamy czas na przeglądaniu danych finansowych, planowaniu, pisaniu emaili, i tak mijają dni.

Czy jednak zastanawiamy się przy tych wszystkich sumiennie wykonywanych zadaniach, że tym, co ma największy wpływ na firmę, tym, co może sprawić, że osiągnie ona sukces i tym, co może wyróżnić Waszą firmę od innych na rynku jest sposób, w jaki przewodzicie, sposób w jaki prezentujecie siebie jako lidera tej firmy?

 

Temat tworzenia wartości przywództwa w organizacji pojawia się praktycznie we wszystkich debatach i dyskusjach publicznych, także w prywatnych rozmowach między nami.

Poczucie bycia liderem oznacza dla wielu z nas, odpowiedzialność i wprawia niejednokrotnie w poczucie presji, czujemy się nawet osamotnieni w podejmowaniu ważnych decyzji, a nawet przytłoczeni poprzez konfrontację naszych wizji z rzeczywistym ich wdrożeniem. Wiele mówimy o przywództwie, wiele piszemy o przywództwie, podkreślamy na każdym kroku znaczenie tego słowa i poszukujemy liderów, cytujemy słowa liderów, szczególnie liderów w znaczeniu pozycji zawodowej lub społecznej. A co robimy, żeby zadbać o jakość przywództwa?

Przeprowadzone badanie przez Deloitte, zilustrowane w infografice, wskazuje jednoznacznie, że z budowaniem przywództwa większość firm ma jeszcze daleką drogę przed sobą do przebycia.

 Magda Stawska, specjalistka HR, mentorka, twórczyni autorskiego programu dla kobiet StartupWoman

ZapiszZapisz
Powrót

Powszechny charakter zjawiska przywództwa, jego znaczenie w życiu społecznym i kulturowym sprawiają, że podejmuje się  tematykę oraz istotę przywództwa na wielu płaszczyznach prowadzonej debaty publicznej. Max Weber dokonał podziału przywództwa na tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. Od tego czasu naukowcy, jak i sami liderzy pomnożyli typy i rodzaje przywódców. Myśląc o liderze, mamy na myśli asocjacje związane z przywództwem politycznym, naukowym, moralnym, wojskowym, narodowym, duchowym, partyjnym, środowiskowym, a nawet przywództwem w odniesieniu do grup zawodowych. Większość kryteriów różnicowania struktur społecznych może być zarazem kryteriami wyodrębniania typów przywódców. Fakt ten świadczy o ogromnej uniwersalności kategorii „przywództwo” lub „leadership”.

 

Każdy, kto zarządza własną firmą lub ma kompetencje zarządcze w organizacji, ma poczucie, że prowadzony biznes w znacznej mierze spoczywa na jego czy jej barkach.

Jakiż jest to już ogromny bagaż odpowiedzialności. Dlatego też w ramach prowadzonego biznesu lub sprawowanej funkcji zarządczej w organizacji, poświęcamy wiele czasu produktowi lub usłudze, nad którym / którą pracujemy, poświęcamy wiele uwagi klientom, dbamy o odpowiedni dobór osób do zespołu, szczególnie zwracamy uwagę na to, jakie mają wyniki, niekoniecznie dbając o ich rozwój zawodowy w organizacji. Spędzamy czas na przeglądaniu danych finansowych, planowaniu, pisaniu emaili, i tak mijają dni.

Czy jednak zastanawiamy się przy tych wszystkich sumiennie wykonywanych zadaniach, że tym, co ma największy wpływ na firmę, tym, co może sprawić, że osiągnie ona sukces i tym, co może wyróżnić Waszą firmę od innych na rynku jest sposób, w jaki przewodzicie, sposób w jaki prezentujecie siebie jako lidera tej firmy?

 

Temat tworzenia wartości przywództwa w organizacji pojawia się praktycznie we wszystkich debatach i dyskusjach publicznych, także w prywatnych rozmowach między nami.

Poczucie bycia liderem oznacza dla wielu z nas, odpowiedzialność i wprawia niejednokrotnie w poczucie presji, czujemy się nawet osamotnieni w podejmowaniu ważnych decyzji, a nawet przytłoczeni poprzez konfrontację naszych wizji z rzeczywistym ich wdrożeniem. Wiele mówimy o przywództwie, wiele piszemy o przywództwie, podkreślamy na każdym kroku znaczenie tego słowa i poszukujemy liderów, cytujemy słowa liderów, szczególnie liderów w znaczeniu pozycji zawodowej lub społecznej. A co robimy, żeby zadbać o jakość przywództwa?

Przeprowadzone badanie przez Deloitte, zilustrowane w infografice, wskazuje jednoznacznie, że z budowaniem przywództwa większość firm ma jeszcze daleką drogę przed sobą do przebycia.

 Magda Stawska, specjalistka HR, mentorka, twórczyni autorskiego programu dla kobiet StartupWoman

ZapiszZapisz
loading...

Podobne artykuły:

Tagi:

startupwoman,  Magda Stawska, 

Zostaw komentarz:

    Brak komentarzy
Powrót